ΔΕΙΓΜΑ Α’ €22
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
:______________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:______________________
Αριθμός εντύπου παραγγελίας: _____
Α’ πακέτο προσφοράς
4 (15 X 20)= (αριθμοί ->) 18, 130, 220, 148
4 (20 X 30)= (αριθμοί ->) 270, 60, 30, 720 X 2

ΔΕΙΓΜΑ Β’ €16
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
:______________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:______________________
Αριθμός εντύπου παραγγελίας: _____
Β’ πακέτο προσφοράς
5 (15 X 20)= (αριθμοί ->) 410, 9, 7 X 2, 230
1 (20 X 30)= (αριθμός ->) 58

Εάν δεν έχετε επιλέξει ένα από τα δύο πακέτα προσφορών ακολουθήστε το Δείγμα Γ’
(θα το συμπληρώσετε σύμφωνα με τα όσα εσείς έχετε πληρώσει)
ΔΕΙΓΜΑ Γ’
15 X 20 = (αριθμοί ->) 4, 209, 70, 333, 908, 47
20 X 30= (αριθμοί ->) 683, 52

Κόστος έκαστη 15×21 €2.50 , 20×30 €4.00
*Θα μπορείτε να παραγγείλετε φωτογραφίες απ΄όλη την τελετή (ΑΠΟΝΟΜΗ,STUDIO,OIKOΓΕΝΕΙΑΚΕΣ,ΟΜΑΔΙΚΕΣ)
*Η Ποσότητα των φωτογραφιών θα ελέγχεται από τα πρωτότυπα έντυπα
*’Εαν επιθυμήτε μπορείτε να παραγγείλετε και επιπλέον φωτογραφίες.
*Παράδοση φωτογραφιών και σε ψηφιακή μορφή (digital) , επιπλέον χρέωση για κάθε φωτογραφία 3 ευρώ.