Δείγματα Παραγγελιών

ΔΕΙΓΜΑ  Α’  €25

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………….                            

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: …………………………..

Αριθμός εντύπου παραγγελίας: ……….

Α’ πακέτο προσφοράς                                                                                                                                            4 (15 X 20)= (αριθμοί🡪) 18, 130, 220, 148                                                                                                        4 (20 X 30)= (αριθμοί🡪)  270, 60, 30, 720 X 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΔΕΙΓΜΑ Β’ €17

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………….                              

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: ……………………………                                                       

Αριθμός εντύπου παραγγελίας: ………

Β’ πακέτο προσφοράς                                                                                                                                               5 (15 X 20)= (αριθμοί🡪) 410, 9, 7 X 2, 230                                                                                                        1 (20 X 30)= (αριθμός🡪)  58

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Εάν δεν  έχετε επιλέξει ένα από τα δύο πακέτα  προσφορών ακολουθήστε το Δείγμα Γ’                      (θα το συμπληρώσετε σύμφωνα με τα όσα εσείς έχετε πληρώσει)                                                   ΔΕΙΓΜΑ Γ’

15 X 20 =  (αριθμοί🡪) 4, 209, 70, 333, 908, 47                                                                                                  20 X 30=  (αριθμοί🡪) 683, 52

Κόστος έκαστη 15χ21 €3.00 , 20χ30 €5.00 

*Θα μπορείτε να παραγγείλετε φωτογραφίες απ΄όλη την τελετή.                    

*Η Ποσότητα των φωτογραφιών θα ελέγχεται από τα πρωτότυπα έντυπα

*’Εαν επιθυμήτε μπορείτε να παραγγείλετε και επιπλέον φωτογραφίες.

*Παράδοση φωτογραφιών και σε ψηφιακή μορφή (digital) , επιπλέον χρέωση για κάθε φωτογραφία 3ευρώ.