ΔΕΙΓΜΑ Α’ €32
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: ……………………………
Αριθμός εντύπου παραγγελίας: ……….
Α’ πακέτο προσφοράς
4 (15 X 20)= (αριθμοί->) 18, 130, 220, 148
4 (20 X 30)= (αριθμοί->) 270, 60, 30, 720 X 2
Video-USB
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΔΕΙΓΜΑ Β’ €27
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: ……………………………
Αριθμός εντύπου παραγγελίας: ………
Β’ πακέτο προσφοράς
5 (15 X 20)= (αριθμοί->) 410, 9, 7 X 2, 230
1 (20 X 30)= (αριθμός->) 58
Video-USB
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εάν δεν έχετε επιλέξει ένα από τα δύο πακέτα προσφορών ακολουθήστε το Δείγμα Γ’ (θα το συμπληρώσετε σύμφωνα με τα όσα εσείς έχετε πληρώσει)
ΔΕΙΓΜΑ Γ’
15 X 20 = (αριθμοί->) 4, 209, 70, 333, 908, 47
20 X 30= (αριθμοί->) 683, 52
Video-USB √
Κόστος έκαστη 15χ21 €2.50 , 20χ30 €4.00 ,Video-USB €14
*Θα μπορείτε να παραγγείλετε φωτογραφίες απ΄όλη την τελετή
(ΑΠΟΝΟΜΗ,STUDIO,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ,ΟΜΑΔΙΚΕΣ)
*Η Ποσότητα των φωτογραφιών θα ελέγχεται από τα πρωτότυπα έντυπα
*’Εαν επιθυμήτε μπορείτε να παραγγείλετε και επιπλέον φωτογραφίες.
*Παράδοση φωτογραφιών και σε ψηφιακή μορφή (digital) , επιπλέον χρέωση για κάθε φωτογραφία 3ευρώ.